Mutliznačkový autoservis v Dubnici nad Váhom pre osobné motorové vozidlá a úžitkové automobily do 3,5 t. Zabezpečujeme prehliadky a opravy od malých poškodení až po náročné opravy vozidiel. Taktiež poskytujeme komplexné asistenčné služby – od prevzatia vozidla napr. z miesta havárie, cez komunikáciu s poisťovňou, následnú odbornú opravu auta s finančným krytím opravy...
Využívame služby profesionálnych dodávateľov certifikovaných značkových náhradných dielov alebo ich rovnocenných náhrad. Výmenu každého dielu konzultujeme so zákazníkom
Na základe „BLOKOVEJ VÝNIMKY“ – (Nariadenie komisie (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel") môže SPEED SERVIS servisovať a opraviť Vaše motorové vozidlo BEZ STRATY ZÁRUKY u pôvodného výrobcu, importéra alebo autorizovaného servisu .